PAt en pat security

Uw Beveiligingsorganisatie

Over ons

Bescherm uw zakelijk succes


Continuïteit is en blijft de absolute voorwaarde voor zakelijk succes, ook in uw branche. De basis voor die continuïteit legt u met een betrouwbare, interne organisatie. Maar ook uw keuze inzake  dienstverlenende Partnerbedrijven bepalen in grote mate de randvoorwaarden voor beoogd succes. Een gedegen beveiligingsoplossing voor uw onderneming, uw personeel en uw opdrachtgevers brengt rust binnen een veilige werkomgeving. Pat en Pat Security werkt daarom vanuit Partnership, “Samen “ is daarin het sleutelwoord.. Oog voor uw belangen en de wil om die te beschermen.

 Pat en Pat Security ontzorgt op maat zodat u zich kunt richten op uw marktontwikkelingen en zorgen voor dat beoogde, zakelijke succes.

De organisatie


Pat en Pat Security is volledig gecertificeerd en  behoort tot de kleine spelers van  landelijk opererende  beveiligingsorganisaties. Zij richt zich op eenvoudige maar ook complexere beveiligingsvraagstukken binnen de (semi-) overheid, het bedrijfsleven en de particuliere sector. Steeds vaker worden Pat en Pat medewerkers ook ingezet op publiek terrein..

 Persoonlijke benadering


Geen opdracht is gelijk aan de andere. Ieder (vermeend) risico kan zich in verschillende verhoudingen voordoen en zich  van incident verder  ontwikkelen tot situaties met uiteindelijk catastrofale gevolgen... Daarom gaan wij uit van de persoonlijke benaderingsmethodiek.

Plan van aanpak


Om de continuïteit van uw onderneming te kunnen waarborgen, verdient het aanbeveling om de risico's van uw bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen goed  in kaart te brengen. De Security-scan die Pat en Pat Security daarvoor ontwikkelde, analyseert tot op het gewenste niveau uw beveiligingsbehoefte . Hieruit wordt een nauwkeurige  diagnose gesteld en aan u voorgelegd waarbij de voorgestelde maatregelen op organisatorisch, bouwkundig, en elektronisch  vlak betrekking kunnen hebben. 

De medewerkers

Pat en Pat Security beschikt over een ruim, flexibel in te zetten  bestand aan enthousiaste, gekwalificeerde medewerkers. Zij staan samen met onze opdrachtgevers centraal en worden na een gedegen selectieprocedure, eventuele aanvullende trainingen of opleidingen  en afgestemde inwerkperiode ingezet op beveiligingsprojecten met een low of zelfs high  Profile aantekening . Dat kan zijn als receptionist, security host(ess), objectbeveiliger of in één van de vele overige specialistische functies.

 Leerbedrijf en MVO


Pat en Pat Security is een erkend ECABO leerbedrijf en is daardoor bevoegd tot het zelfstandig verzorgen van beveiligingsopleidingen. Veelal gebeurd dat op verzoek van de opdrachtgever in het kader van MVO. Daarbij staat de factor mens centraal. 

Waar wenselijk maakt Pat en Pat Security gebruik van de synergie tussen de verschillende werkmaatschappijen. Dit zal echter altijd in overleg zijn met u als een van onze (potentiële) opdrachtgevers.